Laporan kajian keperluan sumber manusia dalam bidang perpustakaan dan perkhidmatan maklumat di Malaysia - Kuala Lumpur : Perpustakaan Negara Malaysia [year of publication not identified] - vii, 559ms. ; 30cm

9679311635


Abdullah bin Haji Ahmad Badawi Dato' Seri


Bajet 2007--Pembentangan--Perdana Menteri--Parlimen, Kuala Lumpur--2006
Library personnel management--Research--Malaysia
Library--Management--Research--Malaysia


Malaysia--Information--Services--Research

023.0720595 LAP
Department of Information Malaysia will not be liable for any loss or damage cause by the usage of any information obtained from this portal.
All Rights Reserved ©2021 DEPARTMENT OF INFORMATION, MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA MALAYSIA