Faziah Ismail

Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri yang ke 99 di pengerusikan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Putrajaya [foto] 7.3.2006 - Kuala Lumpur PFP 2006 - 25 keping 1 roll cp warna

2006-03-07 00:00:00


1. Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri--ke 99--Pengerusi--Perdana Menteri--Putrajaya--2006
2.Menteri Besar dan Ketua Menteri--Mesyuarat--Pengerusi--Perdana Menteri--Putrajaya--2006
Department of Information Malaysia will not be liable for any loss or damage cause by the usage of any information obtained from this portal.
All Rights Reserved ©2021 DEPARTMENT OF INFORMATION, MINISTRY OF COMMUNICATIONS